MyGoldKart ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ?
 • ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁੰਦਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, MyGoldKart ਇੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
 • ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ₹1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
 • MyGoldKart ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ MyGoldKart ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
 • ਕੁੰਦਨ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ - ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ www.kundangroup.com ‘ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰੇ, ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੋਨਾ/ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣਾ/ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.mygoldkart.com ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
MyGoldKart ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੋਨਾ/ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?
 • ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦੋ/ਵੇਚੋ
 • 5 ਪੜਾਵੀ ਅਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ, L ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦੋ/ਵੇਚੋ।
 • ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ₹1 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ।
 • ਖਰੀਦਿਆ ਸੋਨਾ BRINKS ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸੋਨਾ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਹਰ ਖਰੀਦ/ਖਰੀਦਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਸੀਦ।
 • ਅਸਲ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇਸਨੂੰ ‘ਬਾਏ ਬੈਕ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਦ ਜਾਂ ਵਾਲੇਟ ਬਕਾਏ ਲਈ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਹਿਣੇ, ਸਿੱਕਿਆਂ, ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੀਡੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕੁੰਦਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਤੋਂ 99.99% 24K ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ (ਹਾਲਮਾਰਕਡ ਅਤੇ BIS ਸਰਟੀਫਾਈਡ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।
 • MyGoldKart ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ MyGoldKart ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ?
 • MGK ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
 • ਲੌਗਇਨ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 • ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
 • ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ MyGoldKart ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
MyGoldKart ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
 • MyGoldKart ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਲ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, 24*7, ਸਭ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ।
 • ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਸਮਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ MyGoldKart ਐਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • ਆਪਣੇ Android ਜਾਂ iOS ਹੈਂਡਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਪ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੋ।
 • ‘MyGoldKart’ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਜੋ।
 • ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਲੋਗੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
 • ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੁੰਦਨ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ।
MyGoldKart ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ?
 • 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ MyGoldKart ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟੌਪ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਲਤੀ ਨਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ
 • ‘ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ’ ਵਿੱਚ ਜਾਓ
 • 'ਆਰਡਰ ਇਤਿਹਾਸ' ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ customercare@mygoldkart.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ MyGoldKart ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • ਲੌਗ-ਇਨ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ
 • ‘ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
 • ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ MyGoldKart ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
 • ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੌਗ-ਇਨ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ 'ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਮੁੜ ਭੇਜੋ' ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਮੇਰੇ MyGoldKart ਖਾਤੇ ਦੇ ਲਾਕ/ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ customercare@mygoldkart.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
 • ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਰੀਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ 'ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ' ਭਾਗ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਢੁਕਵੇਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?
 • ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
 • ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
 • ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ
ਮੈਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ MyGoldKart ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹਾਂ?
 • ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਕੁੰਦਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕੁੰਦਨ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਹੈ।
 • ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਹਾਲਮਾਰਕਡ ਅਤੇ BIS ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੋਨੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਜਾਂ ਬੁਲਿਅਨ 'ਤੇ 100% ਕੈਸ਼ ਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ MyGoldKart ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
 • MGK 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 100% ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ।
 • ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 • MyGoldKart ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਸਾਡੀ SEBI ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ - IDBI ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ ਸਰਵੀਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਹੈ।
 • ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ BRINKS - ਗਲੋਬਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲੀਡਰ ਐਂਡ ਵਾਲਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ./ਕਰ ਦਾ ਇਨਵੌਇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ/ਵੇਚੇ ਗਏ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ/ਖਰੀਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਟਰੱਸਟੀ ਕੁੰਦਨ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BRINKS ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਲਟ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MyGoldKart ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਲੌਗ-ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ 9991299999 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ customercare@mygoldkart.com ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ
 • ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
 • ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ?
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਨੰਬਰ 9991299999 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ customercare@mygoldkart.com ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰੋ
 • ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ/ਰੀਫੰਡ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ?
 • MyGoldKart ਨੇ SEBI ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਟਰੱਸਟਸ਼ਿਪ ਹਿੱਸੇਦਾਰ - ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟਰੱਸਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ ਸਰਵੀਸਿਜ਼ MyGoldKart ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
 • ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ।
 • ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ (ਐਸਕ੍ਰੋ) ਖਾਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।
 • ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਫ਼ਾ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਲਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਦਨ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਜਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
 • MyGoldKart, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਲਟ ਕੀਤੇ ਸੋਨਾ/ਚਾਂਦੀ ਕੁੰਦਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹਨ।
 • ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟੀ - ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ ਸਰਵੀਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
 • ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • MKG 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ - ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ, ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ., ਫੰਡਿੰਗ
ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
 • ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹1,99,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
  • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ₹1,99,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
  • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੱਕੇ ਜਾਂ ਬਾਰ ਜੋ₹ 1, 99,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
  • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ₹1,99,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਜਾਂ₹1, 99,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
  • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ₹1,99,000 ਅਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲੇਟ ਬਕਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ?
 • MyGoldKart 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਗਾਹਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਲੋੜੀਂਦਾ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ/ਮਲਕੀਅਤ/ਐਚ.ਯੂ.ਐਫ.

ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ./ਪਾਸਪੋਰਟ/ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ

ਪੈਨ ਕਾਰਡ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ

MyGoldKart ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

 • ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ (ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ)
 • RUPAY
 • ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.
 • ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇਟ ਜਿਵੇਂ Mobikwik, Payzapp, Bhim App, Google Pay, Paytm, Phonepe, ਆਦਿ
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ
 • ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਕਾਰਡ
ਕੀ ਮੇਰੇ MGK ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਵੈਧ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
 • ਨਹੀਂ!ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MyGoldKart ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੈਂ MyGoldKart ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸੋਨਾ/ਚਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਾਂ ਜਾਂ ਵੇਚਾਂ?
 • MyGolKart ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ।
 • ਲਾਈਵ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ।
 • ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਸਮਾਂ ਹੈ?
 • ਹਾਂ! ਖਰੀਦੇ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇ ਮੈਂ MyGoldKart ‘ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰਕਮ 5 ਕਾਮਕਾਜੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
 • ਇਹ ਰਕਮ 5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣ।
 • ਜੇ ਸਭ ਤਸਦੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
MGK ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੋਲਡ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ?
 • MGK ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • MGK ਪਲਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਕੋਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ MyGoldKart ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?
 • MGK ਪਲਾਨ MyGoldKart ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 • ਬਚਤ ਪਲਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਨਾਲ - ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • MGK ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ MyGoldKart ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ।
MyGoldKart ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
 • MyGoldKart ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅੰਤਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਸਪਲਾਈ, ਬਾਹਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਆਦਿ।
ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਹਨ?
 • ਕੋਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੌਗ-ਇਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਿਡੀਮ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਵਾਲੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਰੀਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੁੰਦਨ ਵੱਲੋਂ ZEYA ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਫ਼ਲਾਈਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ MyGoldKart ਤੋਂ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • MGK-ਵਾਲੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨਾ ਬਾਏ-ਬੈਕ ਸਕੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਕ-ਇਨ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
 • ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੌਕ-ਇਨ ਸਮਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੈਂ MyGoldKart ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਸਿੱਕਿਆਂ, ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
 • ਹਾਂ! MyGoldKart ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਜੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,99,000 ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਹਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।
 • ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
MyGoldKart ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਪ ਦੇ 'ਤੋਹਫ਼ਾ' ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਚੁਣੋ
 • ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
 • ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ
 • ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ
 • MyGoldKart ਰਾਹੀਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੇਜੋ
ਕੀ ਸੋਨਾ/ਚਾਂਦੀ ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • MyGoldKart ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦੇ ਸੋਨੇ/ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਘਰ ਵਿਖੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਾਡੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ – ਬੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਂਜਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ MyGoldKart ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
 • ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 • MyGoldKart ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
 • BRINKS - ਲੌਜੀਸਟਿਕ ਐਂਡ ਸੇਫ ਵਾਲਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ, ਅਤੇ SEBI ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਟਰੱਸਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ - ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ ਸਰਵੀਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।